Friday 5 July 2013

Norrköping Air på SvenskaOm Norrköping Air
Norrköping Air startades 2013 av Linköpings universitet, Vision Forum och Verkstad konsthall. Målet med verksamheten var att gemensamt skapa och driva gästateljéer i Norrköping. Vi ville stimulera den lokala och regionala konst- och kulturscenen och påverka den nationella konstscenen. Norrköping med omnejd är speciellt då platsen erbjuder specifika tvärmediala och interdisciplinära nätverk genom KSMs specifika arbetsmetoder, Visualiseringscenter C och Norrköpings konstmuseum.
 


Vad har hänt sedan dess
Vi drev gästateljéer i tre år. Arbetet var mycket givande. Vi utvecklade en annorlunda arbetsmetod från övriga gästateljéer i Sverige. Vi utgick från de specifika förutsättningarna lokalt och utvecklade arbetsmetoder som var av intresse för konstaktörer och konstinstitutioner i hela landet.

Projektet genererade tyvärr en enorm arbetsbörda för ledningen. 2017 bestämde vi oss att lägga om arbetet. Vi beslutade oss att istället fokusera på fristående projekt, ofta i samarbete med våra ursprungliga partners. Den nya strategin gav oss möjligheter att både bjuda in utländska konstnärer till Sverige, men även att visa svensk konst och kultur i resten av världen.


Norrköping Air idag
Syftet med Norrköping Air ligger i att injicera konst- och kulturlivet i Sverige med kunskap och energi samt att knyta bryggor mellan den ssvenska scenen och den globala. Norrköping Air bidrar direkt och indirekt till att utbyte och kunskapsspridning sker och förtjänsterna gynnar arrangörer, utövare, studenter och allmänhet. Vidare bidrar vi till den lokala ekonomin och skapar arbetstillfällen inom kreativ sektor. En viktig del i vår verksamhet ligger i att ge ut publikationer. Vårt fokus ligger på:


- nya kontexter och metoder för performance.

- temporära interventioner i det urbana landskapet.

- plattformar för möten mellan konst och vetenskap.
- att ge ut publikationer som stödjer nytänkande inom konsterna


 
Syftet är även att skapa förutsättningar för konstnärer att verka i ett konkret nätverk och sammanhang och delta aktivt i miljön och i de olika konstnärliga och gestaltningsprojekt som pågår i den svenska miljön och dess internationella kontext. 


Nationellt intresse

Verksamheten stimulerar den lokala, regionala och nationella konst- och kulturscenen. Genom samarbetet med våra nationella och internationella partners får konstnärerna även tillgång till ett brett och dynamiskt nationellt och internationellt nätverk vilket ger möjlighet till internationell expansion för konstnärer i Östergötland.

No comments:

Post a Comment